Om mig

Bakom SimplyWisdom finns jag, Ella Linder, en människa som gillar det enkla och därav namnet på mitt företag.
Jag har ofta fått höra i mitt yrkesverksamma liv att ”du är så enkel att jobba med, Ella” eller ”du bär på så mycket visdom”. 

SimplyWisdom är ett företag som vill erbjuda det enkla i det ibland svåra. Med djup visdom hämtad ur egna livserfarenheter, men även utifrån Inkashamanens visdom, lär vi oss hur vi kan förhålla oss till livet. 

Den Inkashamanska vägen kallas även hjärtats väg –  och den vill jag inspirera andra till att hitta modet att följa.